Sebuah pertemuan bertajuk Majlis Silaturrahim dan Mahabbah PERMAYA (Persatuan Pelajar Malaysia ) dan PPI Yaman bersama MUTHMAIN berhasil terselenggara pada […]